Corona

Bewonersinitiatieven en wijkteams werden gehinderd door de corona-maatregelen om bij elkaar te kunnen komen en gezamenlijk acties uit te voeren. Tegelijk zijn er mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen en de eenzaamheid van buurtbewoners te verlichten. Gouda Bruist was medeorganisator van de Lichtpuntjes actie, waarmee onder ander 65 buurtkerstbomen zijn geplaatst en er anderhalvemeterbanken ontwikkeld zijn om elkaar weer te kunnen spreken.