Leefbaarheid en veiligheid

Lasten * € 1.000

10.269

Baten * € 1.000

269

Percentage van totale uitgaven

3%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak van woninginbraken. Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. De afdeling stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat heeft Gouda bereikt?

Daling aantal woninginbraken 

In 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2% ten opzichte van 2019. In totaal zijn er 272 inbraken gepleegd, waarvan 48% een poging betrof. Vanuit de subsidieregeling inbraakwerende middelen zijn 375 aanvragen gehonoreerd.

Afname jeugdcriminaliteit

Er zijn fors meer meldingen jeugdoverlast gedaan (+20%). Tijdens de lockdown periode waren bewoners meer alert op groepsvorming op straat en zijn er meer meldingen gedaan. Tijdelijk cameratoezicht en toegenomen handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken.

Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn tien woningen en twee horecazaken gesloten en zijn er twee bestuurlijke waarschuwingen afgegeven na de vondst van soft- of harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 30 signalen geduid.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie 
In verband met de terugkeer van een uitgereisde Gouwenaar is gewerkt aan een plan van aanpak terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van tegengaan van radicalisering, welke door corona geen doorgang konden vinden.

Stadstoezicht
Handhaving heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn 214 waarschuwingen uitgeschreven voor samenscholing of andere overtredingen van de noodverordeningen. Er is veel inzet gepleegd ten behoeve van het aanspreken van bezoekers en ondernemers.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

-2%
Resultaat aantal woninginbraken
+20%
Resultaat meldingen jeugdoverlast
+5%
Resultaat aantal meldingen conflictbemiddeling en burenruzie