Wonen en leefomgeving

Lasten * € 1.000

46.904

Baten * € 1.000

20.910

Percentage van totale uitgaven

16%

Waar staat het programma voor?

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe blijft Gouda gemengde woonwijken houden, waar inwoners een breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en Wonen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Versnelling woningbouw

De gemeente Gouda maakt werk van de bouw van broodnodige woningen in Gouda. In juni 2020 is het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld in de gemeenteraad. Met woningcorporaties en marktpartijen zijn overeenkomsten gesloten voor meer dan 1.000 woningen, waarvan een groot deel middeldure en sociale huurwoningen. In Westergouwe II is gebouwd aan in totaal 500 woningen en is een bestemmingsplan vastgesteld voor 900 woningen in Westergouwe III.

Verbeteren bereikbaarheid

In 2020 is een participatietraject gestart om te komen tot een breed gedragen Verkeercirculatieplan (VCP). Parallel is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van vijf projecten op de ‘no-regret maatregellijst’ om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Om Gouda aantrekkelijker en veilig te maken voor fietsers zijn voor acht locaties onderzoeken en verbeteringen uitgevoerd. Ook is het Parkeerplan Gouda 2020 vastgesteld.

Aan de slag voor vitale wijken

De gemeente Gouda heeft met de woningcorporaties gewerkt aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda Oost. Voor drie ontwikkellocaties zijn de bestemmingsplannen onherroepelijk geworden, zodat de werkzaamheden kunnen starten. In Oud-Achterwillens is Woonpartners Midden-Holland aan de slag gegaan met grootschalige renovatie.

Omgevingsvisie voor Gouda

In 2020 is met input van stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners een Werkversie Omgevingsvisie tot stand gekomen, die zal worden uitgewerkt tot een definitieve Omgevingsvisie in 2021. Het fundament is gelegd voor het integraal werken onder de omgevingswet bij initiatieven. Aan de hand van het VNG-model van de VNG zijn intake- en omgevingstafels ingericht om te oefenen met het nieuwe initiatievenproces.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

10
Aantal locaties gewerkt aan bouw sociale en middeldure huurwoningen
13
Aantal aangepakte knelpunten voor betere bereikbaarheid (van 6 naar 13)
=B
Gemiddelde kwaliteit openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven