Cultuur, sport en recreatie

Lasten * € 1.000

19.084

Baten * € 1.000

3.389

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeert Gouda in cultuur. Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, zowel via het sporten als via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Nadat de mijlpaal van 1 miljoen bezoekers bereikt was, is met het werkveld een nieuwe koers toerisme opgesteld met meer aandacht voor de lokale en regionale bezoeker.

Wat heeft Gouda bereikt?

Coronasteunpakket: 2020 werd door corona een ander jaar dan verwacht. Sectoren, zoals cultuur, horeca, evenementen, detailhandel en toerisme, kregen stevige klappen. Er is veel tijd en energie besteed aan steunmaatregelen. Zo zijn huurkortingen verleend, wordt geen toeristenbelasting geheven, is de precario op terrassen en (winkel)uitstallingen geschrapt, is coulant omgegaan met evenementensubsidies en -leges en hoefden ondernemers die niet op de warenmarkt terecht konden geen standplaatskosten te betalen. Er is een tijdelijke steunregeling voor de culturele sector geïntroduceerd en na intensieve lobby is Rijkssteun verkregen voor De Goudse Schouwburg.

Cultuur: In samenwerking met de C4 is een urban curator aangesteld, die met de cultuursector en andere partners verbindende projecten in de wijken gaat opzetten, waardoor cultuur en kunst voor iedere Gouwenaar toegankelijk zijn. Het Fonds Gouda750 is operationeel en heeft in 2020 al 42 aanvragen ontvangen. Het Handboek Evenementen is afgerond.

Toerisme en recreatie: Met onder andere de VVV is ingezet op landelijke publicaties om bezoekers na corona ‘terug te halen’ en op koop/bestel lokaal-acties. De Cheese Experience is geopend en was (de dagen dat ze open mocht) een succes. De Cheese Valley samenwerking is versterkt. Er is onderzoek gedaan naar de vaarverbinding met Reeuwijk. De kwaliteitsimpuls in de Groenalliantie-gebieden is afgerond. De coalitie zakelijk toerisme heeft een gezamenlijk platform ontwikkeld.

Sport: De Sportakkoord-Pot werd ingesteld en in het kader van de Sportimpulsregeling startte een groot aantal initiatieven op het snijvlak van sport en het sociaal domein. Bovendien sloot Gouda zich aan bij het landelijke Volwassenenfonds.

Programma Binnenstad: Er wordt gewerkt aan verbreding van het centrummanagement, waarbij naast detailhandel ook horeca, vastgoed en cultuur/evenementen partners voor een convenant zijn. Met vastgoedeigenaren worden acties opgezet tegen de aanhoudende leegstand op de Kop van de Kleiweg. Door oplevering (woningen) aan de achterzijde is voormalig V&D pand volledig herbestemd. Dit was een belangrijk doel uit de Winkelvisie. De nieuwe centrummanager is in 2020 gestart.

Cultuurhistorie: In 2020 zijn de instandhoudingsregeling erfgoed en de regeling Gevelherstel

Gouda750 geïntroduceerd. Via de instandhoudingsregeling wordt planmatig onderhoud gestimuleerd. De regeling erfgoed en duurzaamheid is vastgesteld. Hierdoor is er meer ruimte voor verduurzaming van monumenten, hetgeen ook wordt gestimuleerd door groene leges.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

40,7
Besteding bezoekers (2019)
8,9%
Leegstand Binnenstad
.14741
Aantal personen hotelovernachting