Bestuur en organisatie

Lasten * € 1.000

27.785

Baten * € 1.000

4.655

Percentage van totale uitgaven

9%

Waar staat het programma voor?

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en (burger-)participatie. Naast de samenwerking met de inwoners van de stad behartigt Gouda haar belangen ook samen met de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda heen liggen als de ''collega'' steden Alphen aan den Rijn en Woerden is er op vele vlakken sprake van een constructieve samenwerking die al veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat heeft Gouda bereikt?

Ruimte voor initiatieven

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers, wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte.

De wijkteams hebben een extra budget van € 20.000 besteed aan projecten op het gebied van groen, leefbaarheid en energietransitie.

GoudApot

Stichting GoudApot keerde ruim € 210.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

Regionale samenwerking

In 2020 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan een economische visie, aan de lobby bij het Rijk en provincie voor de realisatie van directe verbindingen tussen N11 en de A12, aan een regionaal meldpunt zorgfraude en aan de agenda verstedelijking en mobiliteit.

Wat is de belangrijkste indicator?

€ 210
In 2020 heeft GoudApot € 210.000 uitgekeerd aan initiatiefnemers