Corona

Ondanks de corona-epidemie bleef de druk op de huizenmarkt onverminderd groot, waardoor geen vertraging te merken was in de woningbouw. Wel waren er grote gevolgen voor het OV, waar de bezetting gemiddeld 90% tot 50% lager was dan in andere jaren. Als gevolg hiervan en ook vanwege besmettingen onder personeel, reden minder bussen en treinen. In beleidsprocessen had de corona-epidemie tot gevolg dat participatieprocessen volledig digitaal moesten worden opgezet. Door de onbekendheid hiermee heeft dit in meerdere gevallen tot vertraging geleid. Gelukkig bleek de animo om deel te nemen aan digitale participatie erg groot en was de opbrengst uit deze processen vergelijkbaar.