Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2015

180

134

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2016

117

137

2017

136

131

2018

97

119

2019

135

132

1. Veiligheid

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2019

4,8

6,8

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2019

6,8

5,9

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

1. Veiligheid

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2019

3,8

2,3

2020: 3,4

1. Veiligheid

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2019

2,4

2,3

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.