Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda (31/12/2020)

Streefwaarde

Stand 2020

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

272

-10% per jaar

-2%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

851

-5% per jaar

+20%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen overlast door personen

887

-5% per jaar

+15%

1.2 Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen conflictbemiddeling en burenruzie

693

-5% per jaar

+5%