Corona

De coronamaatregelen leverden flink wat hindernissen op in de communicatie- en participatiecampagne voor de energietransitie. Fysieke bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waren niet meer mogelijk en advies van een energiecoach of door Klimaatroute aan huis was niet meer wenselijk. Ook waren de kortingsbonnen van de bouwmarkten alleen geldig in de winkel, die lange tijd dicht zijn (geweest). Er is voor veel activiteiten een digitaal alternatief bedacht. Toch hebben de coronamaatregelen invloed gehad op het bereik van de acties.

Ook op het gebied van klimaatadaptatie hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de mogelijkheden van advies, voorlichting en participatie. De Tuinambassadeurs konden minder inwoners in hun eigen tuin van advies voorzien. Zij proberen zoveel mogelijk telefonisch en op gepaste afstand advies te geven. Sommige bijeenkomsten gingen niet door of kregen een andere en digitale vorm. Nieuwe inwoners krijgen nu bijvoorbeeld een folder over de Tuinambassadeurs in het informatiepakket dat zij kunnen ophalen in het Huis van de Stad. Verder ging het feestelijke moment rond het planten van de eerste negen bomen in het Gouds geboortebos niet door. Om de trotse ouders en familie toch mee te kunnen laten genieten, is er een film gemaakt van het plantmoment en de onthulling van het naambord.

De coronamaatregelen hebben geen invloed gehad op de voortgang van het werk op het gebied van bodemdaling. In 2020 zijn overleggen tussen partners in de kennisuitwisseling rond bodemdaling online doorgegaan. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad doorging de formele inzageperiode tijdens de gedeeltelijke lockdown, daardoor heeft participatie geen hinder ondervonden.