Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2020

5. Sport, cultuur en recreatie

Verhogen meerdaags verblijf

Van 58.500 hotelgasten in 2018 naar 89.000 hotelgasten

In 2019 waren er 60.050 hotelgasten, in 2020 door corona 14.750

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

Stijgende trend in 2020

In 2019 was de gemiddelde besteding € 40,70

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand: winkels gemeten in vloeroppervlak

De huidige leegstand: 9,2% van het vloeroppervlak (10.243 m2)

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7%. Doel in 2019: 8,6%

Leegstandspercentage in 2020 was 8,9%

5. Sport, cultuur en recreatie

Bezoekers gesubsidieerde instellingen

Stijgende trend vanaf 2010

In 2019 bezochten 782.600 mensen een van de C4-organisaties, wederom een stijgende trend ten opzichte van voorgaande jaren door.

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners dat voldoet aan de Beweegrichtlijn

Stijging

Deze cijfers worden eens per vier jaar geactualiseerd door middel van de Gezondheidsmonitor van het RIVM in samenwerking met CBS en GGD (naar verwachting in 2021).