Corona

2020 werd door de coronapandemie een ander jaar dan verwacht. Vooral sectoren als cultuur, horeca, evenementen, detailhandel en toerisme kregen stevige klappen. De gemeente heeft veel tijd en energie besteed aan steunmaatregelen. Zo zijn er huurkortingen verleend aan organisaties die in gemeentelijk vastgoed zitten, wordt er geen toeristenbelasting geheven en is de precario op terrassen en (winkel)uitstallingen geschrapt. Er wordt coulant omgegaan met evenementensubsidies en er zijn geen leges geheven indien evenementen niet doorgingen. Er is een tijdelijke steunregeling voor de culturele sector geïntroduceerd. En ondernemers die niet op de warenmarkt terecht konden hoefden ook niet te betalen voor hun standplaats. Na een intensieve lobby is rijkssteun (€ 435.000) verkregen voor De Goudse Schouwburg. De gemeente heeft voor cofinanciering zorg gedragen.