Sportgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, gymnastieklokalen en het Groenhovenbad in Gouda. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Nota Sport en Bewegen in Gouda 2017-2022.

Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot- en dagelijks onderhoud. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de sportclubs. De sportclubs onderhouden zelf hun eigen accommodaties.

De dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda is 2017 met een periode van vijf jaar verlengd. Na deze periode kan, op basis van de evaluatie, besloten worden om nogmaals met vijf jaar te verlengen.

Financiële middelen

Voor het onderhoud is een bedrag van rond de € 235.000 opgenomen als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda. Dit bedrag is gebaseerd op het in de nota onderhoud sporthallen en zwembaden gekozen onderhoudsniveau.

Groot onderhoud

Het meerjaren onderhoudsplan is in 2015 jaar opgesteld en loopt 10 jaar. Tweejaarlijks wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd.

Dagelijks onderhoud

In 2020 vond het onderhoud volgens schema plaats. Meest in het oog springend waren de renovatie van de douche- en kleedruimtes van de gymzalen Oosthoef en Columbuslaan en de vervanging van de cv-installatie van sporthal De Zebra door energiezuinige cv-ketels. In het zwembad zijn onder andere verbeteringen aan de luchtbehandelingen gedaan. Gymzaal Hoogenburg werd afgestoten als gymzaal, terwijl de Dick van Dijkhal er in 2020 bij kwam.