Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2020

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

35.647

Behoud van aantal banen

Ten opzichte van de nieuwste cijfers 2019, die na het vaststellen van de jaarstukken 2019 zijn ontvangen, is sprake van groei.

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.804

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

Ten opzichte van de nieuwste cijfers 2019, die na het vaststellen van de jaarstukken 2019 zijn ontvangen, is sprake van groei.

3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren

plek 11 (C&W, januari 2018)

Plek buiten de top 10

Cushman and Wakefield is gestopt met de monitor. In 2021 zal gemeente onderzoeken of een eigen monitoringsysteem ontwikkeld kan worden.

4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Afname aantal jongeren zonder werk tot en met 27 jaar

226

In de periode 2020 - 2023 een daling realiseren van 100 jongeren (van 326 naar 226)

Tot en met november 2020 349 jongeren zonder werk, stijging van 23 jongeren.