Overzicht investeringen 2020

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2020. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.

  • tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
  • tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden;
  • tabel 3: Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen.

Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2021

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Onderwijshuisvesting

Eerste inrichting vier extra groepen Kesper college

2020

2021

59

0

59

Onderwijshuisvesting

IHP 2022 (Kesper College)

2022

2023

9.993

684

9.310

Totaal investeringen met economisch nut

10.053

684

9.369

TOTAAL PROGRAMMA 1

10.053

684

9.369

Programma 2 Energie en klimaat

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Afval

Investeringen afvalinzamelingen

2020

2021

336

112

224

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

336

112

224

TOTAAL PROGRAMMA 2

336

112

224

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Doorontwikkeling tweede verdieping Chocoladefabriek

2021

2023

703

70

633

Verkeer

Aanleg vier laadpleinen elektrische auto's

2020

2021

0

0

0

Vastgoed

Verduurzaming Vastgoed (jaarschijf 2020)

2020

2021

166

607

-441

Totaal investeringen met economisch nut

869

677

192

Investeringen met maatschappelijk nut

Verkeer

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2021

2022

4.057

1.875

2.182

Verkeer

Inrichting openbaar gebied Fietsveiligheid (jaarschijf 2020)

2020

2021

250

0

250

Diverse investeringen openbaar gebied

Reconstructie afrit Goudse Poort

2020

2021

85

0

85

Investeringen wegen grijs

Brug Winterdijk 14

2020

2021

250

2

248

Verkeer

Mobiliteitsplan (jaarschijf 2020)

2020

2021

230

114

116

Totaal investeringen maatschappelijk nut

4.872

1.991

2.881

TOTAAL PROGRAMMA 3

5.741

2.668

3.073

Programma 4 Sociaal domein

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Aanpassing Lekkenburg: bouwkundig - afschrijving in 20 jaar

2020

2021

222

119

103

Vastgoed

Aanpassing Lekkenburg: installaties - afschrijving in 15 jaar

2020

2021

330

332

-2

Totaal investeringen met economisch nut

552

451

101

TOTAAL PROGRAMMA 4

552

451

101

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Sport Zonnepanelen

Zonnepanelen (325) Mammoet

2020

2021

45

0

45

Sport Zonnepanelen

Zonnepanelen (88) Zebra

2020

2021

9

0

9

Sport Zonnepanelen

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

2020

2021

37

4

33

Sport Zonnepanelen

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

2020

2021

-16

13

-29

Renovatie sportvelden

Brug sportpark Oosterwei

2020

2021

58

58

-1

Renovatie sportvelden

Ledverlichting Sportpark Uiterwaard

2020

2021

64

64

0

Renovatie sportvelden

Renovatie hockeyveld 3 GMHC

2020

2021

433

437

-4

Totaal investeringen economisch nut

629

576

53

TOTAAL PROGRAMMA 5

629

576

53

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Vervanging cameratoezicht

Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2019)

2020

2021

31

10

21

Vervanging cameratoezicht

Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2020)

2020

2021

51

0

51

Totaal investeringen met economisch nut

82

10

72

TOTAAL PROGRAMMA 6

82

10

72

Programma 7 Bestuur en organisatie

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Huisvesting

Vervanging meubilair Huis van de Stad

2020

2021

125

80

45

Huisvesting

Zonwering Huis van de Stad

2020

2021

9

0

9

Totaal investeringen met economisch nut

134

80

54

TOTAAL PROGRAMMA 7

134

80

54

TOTAAL GENERAAL

17.527

4.581

12.945

Investeringen in uitvoering die afgesloten worden

Programma 2 Energie en klimaat

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Ondergrondse containers afvalinzameling

Voorbereidingskrediet ECO-park

2020

2020

65

65

0

Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

65

65

0

TOTAAL PROGRAMMA 2

65

65

0

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2021

Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen wegen grijs

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 10jr

2020

2020

228

137

91

Investeringen wegen grijs

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 15jr

2020

2020

79

74

6

Investeringen wegen grijs

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 20jr

2020

2020

3.280

2.652

628

Investeringen wegen grijs

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 40jr

2020

2020

389

336

53

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

3.977

3.199

778

TOTAAL PROGRAMMA 3

3.977

3.199

778

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Renovatie sportvelden

Renovatie trainingsveld Olympia

2020

2020

288

292

-4

Totaal investeringen met economisch nut

288

292

-4

Investeringen met maatschappelijk nut

Sport

Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe

2020

2020

54

16

38

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

54

16

38

TOTAAL PROGRAMMA 5

342

308

34

Programma 7 Bestuur en organisatie

Categorie (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2021

Investeringen met economisch nut

Automatisering

Automatisering (jaarschijf 2020)

2020

2020

400

397

3

Audiovisuele middelen Raad

Audiovisuele middelen vergadercentrum raad

2020

2020

489

486

3

Totaal investeringen met economisch nut

889

883

6

TOTAAL PROGRAMMA 7

889

883

6

TOTAAL GENERAAL

5.273

4.455

818

Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen naar volgende jaren

In afwijking van voorgaande jaren zijn er ultimo 2020 geen investeringen die nog niet in uitvoering genomen zijn en doorlopen naar volgende jaren.