Financieel resultaat

De gemeente heeft 2 actieve grondexploitaties. De rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties bevat actuele informatie over deze projecten. Hieronder wordt ingegaan op de grootste veranderingen binnen de grondexploitaties.

Westergouwe

De grondexploitatie Westergouwe bestaat uit drie fases, waarbij fase 1 en 2 vrijwel gereed zijn. Voor fase 3 is eind 2020 het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan vastgesteld. In 2021 begint de verkoop van fase 3 en de start van de bouw wordt verwacht voor eind 2021/begin 2022.

Spoorzone

De grondexploitatie Spoorzone is in 2005 geopend om woningbouw, bedrijvigheid en onderwijs te realiseren langs de Burgemeester Jamessingel. Er zijn nog 2 kavels voor bebouwing over: Een kavel wordt verkocht voor sociale woningbouw. Het bestemmingsplan is hiervoor in 2020 herzien. Voor de andere kavel worden plannen met een hotel uitgewerkt.

Resultaat

Het resultaat van de twee grondexploitaties is vrijwel ongewijzigd. Hierdoor is er geen effect op het resultaat. De totale voorziening voor nadelige grondexploitaties per 31 december 2020 bedraagt € 2,62 miljoen. Vanwege de vertrouwelijkheid wordt alleen het totaal bedrag van de voorzieningen voor grondexploitaties vermeld.

Het beeld voor 2020 is:

Voorziening per 31-12-2019

Mutatie voorziening in 2020

Voorziening per 31-12-2020

€ 2,62 miljoen

nihil

€ 2,62 miljoen